Hörvik skola
4,5 och 6

Kommun: Sölvesborgs kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Anneli Mattsson

Redovisade uppgifter