LKC
4

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Emma Persson

Redovisade uppgifter