Bredablickskolan
4- 7 b

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 4 st

Pedagogens namn: Susan Andersson

Redovisade uppgifter