Påarps skola, grundsärskolan
4-6B

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Nadja Filander

Redovisade uppgifter