Påarps Grundsärskola
4-6A

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 1, Klass 4

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Sanna Dahlgren

Redovisade uppgifter