Ramsele skola
4-6a, 4-6b

Kommun: Sollefteå kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Carin Eriksson

Redovisade uppgifter