Julita skola
4-5 J

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Lena Pettersson

Redovisade uppgifter