Fridebo
Stacken

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Daniel Falk

Redovisade uppgifter