Eidskog Montessoriskole
4-5

Kommun: Eda kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 33 st

Pedagogens namn: Ulrika Olsspn3

Redovisade uppgifter