Orminge Skola
4

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Jacqueline Berktan

Redovisade uppgifter