Rågenskolan
4

Kommun: Åstorps kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Charlotta Eriksson

Redovisade uppgifter

"Elever och föräldrar har återvunnit kartonger och lärt sig i vilket sopkärl man återvinner kartongerna."