Bollstaskolan
4

Kommun: Kramfors kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Evelina Halén

Redovisade uppgifter