Rågenskolan
4

Kommun: Åstorps kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 46 st

Pedagogens namn: Charlotta Eriksson

Redovisade uppgifter