Pilträdsskolan
4

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Liv-Marie Elstad Svensson

Redovisade uppgifter