Antonskolan Österäng
3ö, 6ö

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 6

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Madeleine Ivarsson

Redovisade uppgifter