Skärgårdsskolan
3C

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Linnéa Norlin Andersson

Redovisade uppgifter