Hammarbyskolan Södra
3c

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Maria Almeblad Avena

Redovisade uppgifter