Tingbergsskolan
3C

Kommun: Lilla Edets kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Anna Sönksen

Redovisade uppgifter