Fullersta RO Skogskällan
3c

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Anetthe Wiklund

Redovisade uppgifter

"Eleverna har ritat och skrivit varsin budskap om att vi ska ta hand om vår jord och vara rädd om den. Det var 24 förslag och vi röstade och dessa tre fick flest röster. "