Kungsladugårdsskolan
3C

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Linda Lesslie

Redovisade uppgifter