Fullersta RO Skogskällan
3c

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Anetthe Wiklund

Redovisade uppgifter