Karsby International School
3A

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Charlotte Sagrelius

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans arbetat med en återvinningskampanj där eleverna har fått möjligheten att tänka ut hur de skulle illustrera en sida på ett mjölkpaket för att påverka den som läser. Syftet är att den som läser också ska vilja återvinna."

"Alla elever har bidragit med att hitta kartonger som vi ska återvinna. Därefter promenerade vi tillsammans till närmsta återvinningsstation, eleverna fick själva förklara vad för typ av material de hade och i vilken container de skulle kastas."