Karsby International School
3B - (nästa termin, just nu 2B)

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Charlotte Sagrelius

Redovisade uppgifter