Söderfjärdsskolan
3B

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Filippa Stenman

Redovisade uppgifter