Lindboskolan
3B

Kommun: Hallstahammars kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sandra Åkerblom Hagelberg

Redovisade uppgifter