Skogshagaskolan
3B

Kommun: Västerviks kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Marie Tolf

Redovisade uppgifter