Parkskolan
3B

Kommun: Norrtälje kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Elisabeth Wanselius

Redovisade uppgifter

"Barnen har var och en eller i par gjort kartongsidan utifrån instruktionerna. Klassen har sedan röstat fram de tre alternativen de tyckte var bäst. Barnen har fritt fått välja hur de vill göra och vad de ska skriva. "