Parkskolan
3B

Kommun: Norrtälje kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Elisabeth Wanselius

Redovisade uppgifter