Tummarpsskolan
3B

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Pernilla Werner

Redovisade uppgifter