Höjaskolan
3B

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Towe Meglic

Redovisade uppgifter