Sjöängsskolan
3B

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Åsa Pettersson

Redovisade uppgifter