Landamäreskolan
3B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Shahla Hajipour

Redovisade uppgifter