Alfredshällskolan
3b

Kommun: Lomma kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Åsa Birgerud

Redovisade uppgifter