Vallatorpsskolan
3b

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Malin Malmstedt

Redovisade uppgifter