Runnagården
3an

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 3

Antal barn/elever: 42 st

Pedagogens namn: Anna Hellström

Redovisade uppgifter