Simrislundsskolan
3A

Kommun: Simrishamns kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Malin Svensson

Redovisade uppgifter