Skattkärrsskolan
3A

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Sofie Broberg

Redovisade uppgifter