Pilängskolan
3A OCH B

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Anette Andersson

Redovisade uppgifter