Gustavslundskolan
3A & B

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 53 st

Pedagogens namn: Elin Berglund

Redovisade uppgifter

"Tre bidrag till att sprida vidare att man bör återvinna. "