Gustavslundskolan
3A & B

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 53 st

Pedagogens namn: Elin Berglund

Redovisade uppgifter