Lindboskolan
3A

Kommun: Hallstahammars kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ida Tilly

Redovisade uppgifter