Oxelöskolan
3A

Kommun: Oxelösunds kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Andreas Karlsson

Redovisade uppgifter