British junior
3A

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Jennie Norén

Redovisade uppgifter