3A

Kommun:

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Mårten Fischer

Redovisade uppgifter