Skärgårdsskolan
3A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Maria Bäckström

Redovisade uppgifter