Byttorpskolan
3A

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Leunora Sefedini

Redovisade uppgifter