Tingbergsskolan
3A

Kommun: Lilla Edets kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Anna Sönksen

Redovisade uppgifter