Guldhedsskolan
3A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Rasmus Karlsson

Redovisade uppgifter