Fylsta skola
3A 3B

Kommun: Kumla kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Sanna Widén

Redovisade uppgifter

"Barnen har ritat och målat mjölkpaket med budskapet att få fler människor att återvinna dryckeskartonger! "