Älta skola
3A, 3B, 3C

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 81 st

Pedagogens namn: Therese Mattsson

Redovisade uppgifter

"I våra tre klasser har vi fortsatt att prata om återvinning och vad vi kan göra för att minska avfall och matsvinn. Vi återvinner papper, kartong, plast, glas och metall på avdelningen. Eleverna får turas om att följa med till återvinningsstationen varje vecka. Vi har dragit lott bland alla fina bidrag och idéer som eleverna hade och det här är våra bidrag."

"Vi har pratat om återvinning och sett filmer om vad som händer med förpackningarna efter att de har hamnat på återvinningscentralen. På vår avdelning har vi kärl där vi samlar in tomma förpackningar. Varje vecka går några av eleverna från varje klass till återvinningscentralen och lämna förpackningarna."