Älta skola
3A, 3B, 3C

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 81 st

Pedagogens namn: Therese Mattsson

Redovisade uppgifter