Gateskolan
3a

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Cecilia Spiik

Redovisade uppgifter