Sågtorpsskolan
3A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Marie Cederlund

Redovisade uppgifter