Rydebäcksskolan
3 Röd

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 41 st

Pedagogens namn: Emelie Svensson

Redovisade uppgifter