Korsängsskolan
3 lila

Kommun: Enköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Liselotte Cederholm Nolén

Redovisade uppgifter