Rydebäcksskolan
3 lila

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Sara Westander

Redovisade uppgifter