Rydebäcksskolan
3 blå

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 39 st

Pedagogens namn: Carola Stangfall

Redovisade uppgifter

"Hej, här är våra tre bidrag. Eleverna har fått rita själv eller tillsammans med en kompis. Tanken var att de skulle visa varför man ska återvinna. Eleverna gillade denna uppgiften supermycket. Därefter så fick eleverna rösta på vilka de ville skulle gå vidare, utan att de visste vem som hade ritat."

"Vi har varit på skolans återvinningsplats och sorterat olika saker så som förpackningar, plast, metall och annat. Vi har gjort ett dokument med bilder med pratbubblor på eleverna men vill inte skicka in det efter jag har läst era policyregler, tyvärr."

"Vi har satt upp två stora planscher vid två ingångar till skolan i samband med att vi hade öppet hus för blivande förskoleklass. En elev har satt upp en bild på anslagstavlan på Hemköp. Några elever har haft posters med sig och knackat dörr för att informera om varför vi ska återvinna förpackningar. De har gjort anteckningar och pratat med ca 33 människor."