Rydebäcksskolan
3 blå

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 39 st

Pedagogens namn: Carola Stangfall

Redovisade uppgifter