Monbijouskolan
3 A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Anita Ivarsson

Redovisade uppgifter