Södra skolan
3

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Marcus Holm Nilsson

Redovisade uppgifter