Gudmuntorps skola
3

Kommun: Höörs kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Margaretha Jönsson

Redovisade uppgifter