Sunnadalskolan
3

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 33 st

Pedagogens namn: Anna-Karin Johansson

Redovisade uppgifter