Änglandaskolan
3

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 63 st

Pedagogens namn: Stina Eriksson

Redovisade uppgifter