Smedskolan
3

Kommun: Pajala kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Eva Mettävainio

Redovisade uppgifter