Fortuna Förskola
3-5år

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Jenny Johanson

Redovisade uppgifter