Borgstenaskolan
3

Kommun: Borås stad

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Eric Paues

Redovisade uppgifter