Rosenlunds grundsärskola
3-4a

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 4 st

Pedagogens namn: Maria Lindell

Redovisade uppgifter